Home » Recerca

Recerca

 - ORL Sant Pau

L'equip ORL Sant Pau desenvolupa tres línies principals de recerca clínica:

1. Estudi dels tumors malignes de cap i coll.

2. Estudi de la permeabilitat Nasal.

3. Implantació coclear.

 

En recerca bàsica i translacional centrem els nostres esforços en l'estudi dels carcinomes de cap i coll, en col·laboració amb diversos laboratoris de dintre i fora del nostre hospital. 

Secció d'Otologia i Otoneurologia

La implantació coclear i les cirurgies de restitució funcional auditiva mitjançant dispositius implantables són un dels pilars de la labor assistencial i acadèmica de la secció.  Dispositius com els implants coclears i els implants osteointegrats requereixen d'un circuït ben establert per la selecció, indicació i posterior rehabilitació dels pacients que en puguin ser candidats.

La secció també treballa en l'estudi i maneig de la hipoacusia infantil i congènita, així com en l'estudi de les hipoacusies hereditàries, mitjançant una estreta col.laboració amb el servei de Genètica.

Un altre àmbit d'actuació i recerca consisteix en l'estudi i valoració dels transtorns de l'equilibri i el tractament quirúrgic dels casos que se'n poden beneficiar,així com el seguiment i tractament dels pacients afectes de Schwannoma Vestibular.

Sección de Rinología

L’estudi de la permeabilitat nasal representa un dels pilars històrics de l’investigació a la secció de Rinologia. El registre rigorós dels resultats de la rinomanometria anterior activa i la rinometria acústica en tot pacient susceptible de cirurgia septopiramidal i/o turbinal ha permès la publicació de tesis doctorals i altres documents.

La patologia tumoral dels sins paranasals i fosses nasals es objecte de constant revisió, com atesten diverses publicacions sobre tumors malignes (melanoma, carcinomes...) i benignes (papil·loma invertit).

Addicionalment, la secció de Rinologia col·labora activament amb el Servei de Pneumologia del nostre hospital en la recerca sobre la patologia inflamatòria de la via respiratòria i la relació de l’asma amb la rinitis i la poliposi nasal.

Tesis Doctorales

 

La expresión de las metaloproteinasas en carcinomas de cabeza y cuello (Fecha de defensa: 21-10-2012)

Zarraonandia Andraca, Iñaki

 

Valoración de un método de clasificación y estadiaje de la segunda neoplasia de cabeza y cuello (Fecha de defensa: 13-07-2012)

García Lorenzo, Jacinto

 

El cociente ganglionar como predictor de supervivencia en los carcinomas escamosos de cabeza y cuello (Fecha de defensa: 15-05-2012)

López Vilas, Montserrat

 

Propuesta de clasificación (pTNM) de los pacientes con carcinoma de cabeza y cuello en función de la presencia de ruptura capsular (Fecha de defensa: 01-07-2011)

De Juan Beltran, Júlia

 

 Comparación de los factores pronósticos en pacientes con carcinoma de cabeza y cuello a partir de dos metodologías diferentes: análisis multivariante versus análisis de partición recursiva (Fecha de defensa: 12-02-2010)

Avilés Jurado, Francisco Javier

 

Maneig terapèutic de les àrees ganglionars cervicals en els protocols de conservació d'òrgan en tumors avançats de cap i coll (Fecha de defensa: 29-01-2010)

Virós Porcuna, David

 

Riesgo de aparición de terceras y cuartas neoplasias en pacientes con carcinoma de cabeza y cuello. ¿Existe un proceso de aceleración de la carcinogénesis? (Fecha de defensa: 01-04-2009)

Martínez Vecina, Vicenç

 

Estudio comparativo de los sistemas de estadiaje en el carcinoma de cabeza y cuello (Fecha de defensa: 10-06-2008)

Gras Cabrerizo, Juan Ramón

 

Rinometría Acústica: Criterios de normalidad; Correlación rinomanométrica (Fecha de defensa: 15-04-2005)

Orús Dotú, César

 

Segunda neoplasia en cáncer de cabeza y cuello. Incidencia y factores de riesgo (Fecha de defensa: 25-05-2004)

Venegas Pizarro, M. del Prado

 

Estudi de les complicacions per intubació prolongada i traqueotomia en malalts sotmesos a ventilació mecànica (Fecha de defensa: 23-04-2001)

Esteller Moré, Eduard