Home » Equip Humà

Equip Humà

Miquel Quer i Agustí

Miquel Quer i Agustí - ORL Sant Pau


Director de Servei

Joan Ramon Montserrat i Gili

Joan Ramon Montserrat i Gili - ORL Sant Pau

Cap de Secció de Rinologia

Xavier León Vintró

Xavier León Vintró - ORL Sant Pau

Cap de Secció de Laringologia i Patologia Cèrvico-Facial

Cèsar Orús Dotú

Cèsar Orús Dotú - ORL Sant Pau

Cap de Secció d'Otologia i Otoneurologia

Maria del Prado Venegas Pizarro

Maria del Prado Venegas Pizarro - ORL Sant Pau

Adjunta de la Secció d'Otologia i Otoneurologia

Montserrat López Vilas

Montserrat López Vilas - ORL Sant Pau

Adjunta de la Secció de Laringologia i Patologia Cèrvico-Facial

Juan Ramón Gras Cabrerizo

Juan Ramón Gras Cabrerizo - ORL Sant Pau

Adjunt de la Secció de Rinologia

Katarzyna Kolanczak

Katarzyna Kolanczak - ORL Sant Pau

Adjunta de la Secció de Rinologia

Julia de Juan Beltran

Julia de Juan Beltran - ORL Sant Pau

Adjunta de la Secció d'Otologia i Otoneurologia

Albert Pujol Olmo

Albert Pujol Olmo - ORL Sant Pau

Adjunt de la secció d'Otologia i Otoneurologia

Maria Casasayas Plas

Maria Casasayas Plas - ORL Sant Pau

Adjunta de la secció de Laringologia i Patologia Cèrvico-facial